30 lat doświadczenia
Ponad 1000 obiektów

Wnioski - dane osobowe

Obsługa wniosków, zapytań i zgłoszeń dotyczących danych osobowych w „Trasko Invest sp. z o.o."

Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w „Trasko Invest sp. z o.o." danych osobowych należy kierować na adres:

dane.osobowe@trasko.pl

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • Tytuł zawierający treść: „Dane osobowe - wniosek - <fraza wskazująca czego dotyczy wniosek>”,
  • Treść wniosku.

 

Strona obsługująca wniosek zastrzega sobie prawo do:

  • bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku;
  • weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej;
  • odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami przypadkach.

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed wyznaczonym pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

  • okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości;
  • podanie przez wnioskującego, treści danych, jakie znajdujących się w zbiorze administratora danych i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej;
  • przesłanie do administratora wniosku/ wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi wniosku

 

Wysyłając wniosek potwierdza Pani/ Pan, że zapoznał/a się z poniższymi informacjami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Trasko Invest sp. z o.o.", al. Wolności 13, 63-500 Ostrzeszów , kontakt telefon: 62 732 20 83

„Trasko Invest sp. z o.o."  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakres danych obejmuje dane przekazane w ramach wniosku oraz pozyskane w trakcie jego obsługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@trasko.pl.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy „Trasko Invest sp. z o.o." i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów .

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od „Trasko Invest" dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację obsługi Pani/ Pana wniosku.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w „Trasko Invest sp. z o.o.": (więcej: Ochrona danych osobowych w "Trasko Invest sp. z o.o."). 

ZAPYTAJ - DORADZIMY

Zadzwoń: +48 62 732 20 00

Napisz: invest@trasko.pl

© 2024  |  TRASKO INVEST sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK
plende