30 lat doświadczenia
Ponad 1000 obiektów

Ochrona danych osobowych w „Trasko Invest sp. z o.o."

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych w  „Trasko Invest sp. z o.o."

Wprowadzenie

Jednym z nieodzownych aspektów działalności gospodarczej jest konieczność przetwarzania danych osobowych. Dane, pozwalające na identyfikację osób fizycznych, używane są w ramach naszej codziennej pracy i dotyczą m.in.: potencjalnych i aktualnych pracowników, klientów oraz  kontrahentów  ”Trasko Invest sp. z o.o.". Ze względu na duży wpływ naruszenia bezpieczeństwa tychże danych na dobra osobiste osób prywatnych, ich przetwarzanie odbywać się musi z zachowaniem rozwagi, zgodności z prawem oraz zasad wewnętrznej polityki bezpieczeństwa informacji.

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

RODO ujednolica podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, zwiększając wgląd i wpływ każdej osoby prywatnej na to, co się dzieje z jej danymi oraz promując takie zasady jak:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizację zakresu danych,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność przetwarzania danych osobowych.

 

”Trasko Invest sp. z o.o."  z należytą starannością podchodzą do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania.

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez  ”Trasko Invest sp. z o.o."  w swojej działalności gospodarczej.

Gromadzenia danych osobowych

Spółka ”Trasko Invest sp. z o.o."  zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nimi w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Większość danych jest przekazywana Spółce bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Dane na temat osób fizycznych otrzymujemy także od innych firm, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców itp.

W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu zawsze musi być to zgodne z prawem.

Podstawa prawna przetwarzania

W „Trasko Invest sp. z o.o." dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

 • dobrowolnej zgody,
 • faktu realizacji umowy,
 • konieczności wykonania obowiązków prawnych,
 • oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spóki „Trasko Invest  sp. z o.o." np. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma „Trasko Invest sp. z o.o." wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług swoim Klientom.
W szczególności przetwarzamy je do realizacji :

 • inwestycji budowlanych;
 • inwestycji mieszkaniowych;
 • usług utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów przemysłowych, utrzymania infrastruktury drogowej.

Dane wykorzystujemy również do ochrony zdrowia i życia osób realizujących nasze przedsięwzięcia, utrzymywania relacji inwestorskich, analizowania wydajności spółek z Grupy, wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwoju zasobów ludzkich.

Zabezpieczenia danych osobowych

Spółka podjęła decyzję o powołaniu Inspektora Ochrony Danych, zdolnego do kierowania i nadzorowania procesów przetwarzania danych osobowych.

 

Podstawą, na jakiej budowane są zabezpieczenia ochrony danych osobowych w „Trasko Invest sp. z o.o." jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji „Trasko Invest sp. z o.o." ustanowiona i zaakceptowana przez uprawnione osoby do reprezentacji „Trasko Invest sp. z o.o. "

W efekcie, w  naszej organizacji istnieje szereg formalnych i technicznych uregulowań związanych z dostępem i możliwością przetwarzania danych osobowych w zależności od rodzaju realizowanego procesu. Omawiane zasady są jednolite zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej organizacji – dotyczą pracowników Spółki jak również wszystkich osób i podmiotów, które na rzecz i w imieniu Spółki przetwarzają informacje, w tym dane osobowe.

Zgodność wspomnianych uregulowań z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa informacji potwierdzane jest przez niezależne centra certyfikacyjne oraz audyty.

Wymagania wspomnianych w paragrafie powyżej norm, wskazują na realizację rygorystycznych reguł odpowiedzialnego, nadzorowanego przetwarzania informacji, zapewniają skuteczne i systematyczne doskonalenie systemu oraz dowodzą dojrzałości organizacji w omawianym obszarze.

                   

Odbiorcy danych osobowych

Spółka ”Trasko Invest sp. z o.o." korzysta z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym może ujawnić przetwarzane dane osobowe.

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Prawa podmiotu danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę ”Trasko Invest sp. z o.o." należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. 

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres email  Inspektora Danych Osobowych: dane.osobowe@trasko.pl

ZAPYTAJ - DORADZIMY

Zadzwoń: +48 62 732 20 00

Napisz: invest@trasko.pl

© 2024  |  TRASKO INVEST sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK
plende